An International Missionary Outreach Dedicated to Evangelizing the Lost  By Sharing The Gospel According to the Scriptures

To add your name to our Ministry Update List and/or our Prayer Partners List please enter your email address below and then click on the "Go" button.  People on our Ministry Update List will receive our weekly newsletter and periodic ministry updates. People on our Prayer Partners List will receive prayer requests from time to time.
Email:

Slideshow image


Since your web browser does not support JavaScript, here is a non-JavaScript version of the image slideshow:

slideshow image


slideshow image


slideshow image


slideshow image


slideshow image


slideshow image


slideshow image


   
 
 
 
 
 
 

 

   

Slå på trumman för “Jesus”

Kommentar av Roger Oakland
www.understandthetimes.org

Att nå vår generation idag verkar vara den slogan som många ledare för framväxande kyrkan stöder. För att vara effektiv i att nå det postmoderna tänkesättet är det nödvändigt att stimulera sinnena genom ljud, synintryck, lukter och smaker som kommer att leda den deltagande till en sinnesupplevelse.

Att studera Bibeln vers för vers är inte längre en förutsättning för moget andligt växande enligt många ledare för den framväxande kyrkan. I stället främjas innovativa metoder för att komma i samklang med ”Gud” eller komma närmare ”Gud” genom att återintroducera tekniker som hedningarna använder. Dessa är metoder som ger omedelbar tillfredsställelse och sensation. Kontakt med andevärlden garanteras andliga sökare som vill ha ett möte med ”Jesus” genom att experimentera med det mystiska och metafysiska.

För att dokumentera det jag säger, reflektera över följande notis som heter ”Känn slagen: Den andliga sidan av trumcirklar.” Artikeln beskriver hur vuxna på en episkopal kyrka i Richmond, Virginia, instrueras hur man ”slår på trumman” för att nå en högre andlighet.

Med skickligheten hos en van överstemarskalk tar Cory Blake de disharmoniska bitarna och leder gruppen in i en förvånansvärt lockande takt. Lyssna några minuter och du förstår varför shamaner använder trummor för att locka sig själv in i trance. ”Det är en kontemplativ tradition”, säger Blake om trumcirkeln han leder. ”Den talar direkt till kroppens intelligens.” [1]

Sedan Richard Foster och andra gått i spetsen för populariseringen av den “kontemplativa traditionen” i namnet andlig formation i otaliga kyrkor som säger sig vara kristna främjas metoder såsom shamantrummande som en förnämlig väg att komma i ett förändrat tillstånd av medvetande i Kristi namn. Men att få sin hjärna i samklang med en hypnotisk takt på en trumma kanske ”talar direkt till kroppens intelligens” och att komma in i en tanklös trance kan vara dödligt för själen.

Medan några ledare för framväxande kyrkor kanske uppfattar “trummandet” i Holy Comforter (Heliga Tröstaren)-kyrkan i Richmond lite extrem, är det bara en tidsfråga innan det är allmänt accepterat. Helt uppenbart är ”trummande” en stor ingång för ekumenisk harmoni. Som artikeln säger:

 (Trummandet) talar också till enkelheten i en bra takt – och det sätt som någonting så enkelt som en hand som stryks mot skinnet på en congatrumma kan överskrida samfunds- och kulturella gränser. [2]

“Trumcirkkeln” i “Holy Comforter-kyrkan” i Richmonds västra del grundades av Regena Stith. Hon sa i en intervju:

”En trumcirkel är verkligen vad den säger att den är. Det är en samling av människor i en cirkel med trummor. Det är verkligen en väldigt gammal form av uttryck. Du flyttar ut från ditt huvud.”

Stith fick först pröva på kraften i trummor i slutet av 1990-talet under en yogaretreat i Massachusetts. Hon kom hem och meddelade sin make, ”Jag behöver skaffa mig en trumma.” [3]

Har kristendomen “blivit tokig” eller är vi i ändens tid och den stora villfarelsen är på gång? Varför köper utövande kristna trummor för att slå på trumman för andliga erfarenheter? Varför läser de inte Bibeln som varnar för demoners läror?

Kommer den nya reformationen som formas av den framväxande kyrkan, vilken främjar hedniska andliga erfarenheter kapabla till att flytta ut ens medvetande ur huvudet, att sända efterföljare till himlen eller helvetet? Kan någon vara så vänlig och stå upp och kräva en verklighetskontroll?

I framtiden kommer det att finnas många fler sätt att förleda massorna att tro att de har haft en mystisk upplevelse med Gud genom främjandet av sätt och metoder att kontakta gudarna. Utan Guds nåd och skrifterna som vår riktlinje för urskiljning kommer det att vara svårt att inte bli vilseledd.

För att stå kvar fast i tron måste man ha en biblisk tro grundad på vad Gud har uppenbarat i Sitt Ord. I annat fall kommer trumtakten som slås av råttfångaren av bedrägeriet att leda till och med dem som trodde ner för en stig kantad av den kraftiga förvillelsen som Bibeln förutsäger kommer att ske i de sista dagarna.


[1] Zachary Reid, Times-Dispatch.com, March 10, 2007, http://www.timesdispatch.com/servlet/Satellite?pagename=RTD/MGArticle/RTD_BasicArticle&c=MGArticle&cid=1173350135588&path=!news&s=1045855934842

[2] Ibid.

[3] Ibid.

 

 

 

Understand The Times is an independent non-profit organization in Canada and the United States.
Understand The Times is not affiliated or dependent upon any other organization or denomination.
Understand The Times is accountable to a board of directors in the United States and Canada
and accountable, first of all, to Jesus Christ and His word.

 

Fair Use Notice


Home | Contact The Ministry | Goals And Objectives | Statement Of Faith | Schedule
 Ministry Updates | Tract Booklets | Books | DVDs | Commentary By Roger Oakland
Internet Bible SchoolLet There Be Light | Go To Meeting | Creation Gallery
UTT Myanmar | UTT Kenya | UTT Philippines | UTT South Africa | UTT Mexico
San Felipe | Exposing The Emerging Church | Support Bryce Homes | Support UTT
Bryce Homes International | Internet Church | God's Word For Today |  Search This Site | Meeting
 In The News Archives 2017In The News Archives 2018 | UTT Spanish Site