An International Missionary Outreach Dedicated to Evangelizing the Lost  By Sharing The Gospel According to the Scriptures

To add your name to our Ministry Update List and/or our Prayer Partners List please enter your email address below and then click on the "Go" button.  People on our Ministry Update List will receive our weekly newsletter and periodic ministry updates. People on our Prayer Partners List will receive prayer requests from time to time.
Email:

Slideshow image


Since your web browser does not support JavaScript, here is a non-JavaScript version of the image slideshow:

slideshow image


slideshow image


slideshow image


slideshow image


slideshow image


slideshow image


slideshow image


 

   
 
 
 
 
 
 

 

   

Tony Campolo: Om att vara “Pånyttfödd” genom kontemplativ bön (centering prayer)

Kommentar av Roger Oakland
www.understandthetimes.org

 

Tony Campolo är professor emeritus i sociologi vid Eastern University i St. Davids, Pennsylvania. Han är grundaren av “the Evangelical Association for the Promotion of Education” (Det evangelikala samfundet för främjande av utbildning) och författare till många böcker. Han är en välkänd konferenstalare som är uppmärksammad för sin agenda att liberalisera evangelikal kristendom i syfte att göra den acceptabel för det tjugonde århundradet. En av hans senaste böcker heter ”Speaking My Mind: The Radical Evangelical Prophet Tackles the Tough Issues Christians are Afraid to Face” (Att säga min mening: den radikala evangelikala profeten tacklar de svåra frågorna kristna är rädda att möta). På bokens bakre omslag görs följande uttalande:

Med sin ”skjut-från-hjärtat”-stil som sitt varumärke krossar Tony Campolo stereotypen av evangelikala kristna som en monolitisk massa av samhällskonservativa. I Speaking My Mind inlåter sig denna produktiva författare och professor i diskussion med den allmänna bilden av evangelikaler som högerorienterade hårdingar och kräver en plats vid bordet för socialt liberala ståndpunkter. [1]

Brian McLaren är också en välkänd författare och talare. Många håller med om att McLaren är den ledande förespråkaren för en snabbt växande trend inom kristendomen som kallas Den framväxande kyrkan. Campolos bokförlag, W. Publishing Group (en gren av Thomas Nelson Publishing) valde McLaren för att skriva den enda rekommendationen på baksidan av boken. McLaren som har författat böcker som A New Kind of Christian (En ny typ av kristen), The Church on the Other Side (Kyrkan på andra sidan), More Ready Than You Realized (Mer redo än du förstod), och The Secret Message of Jesus (Jesus hemliga budskap), uttalar följande:

Om du betalat fullt pris för denna bok och bara fick kapitel 8, har du gjort ett bra köp. Det samma gäller för kapitlen 4, 6, 9, 10 och 11. I en tid när termen ”evangelikal” är öppen för vem som helst behöver Tonys röst höras. [2]

Lägg märke till Brian McLarens hänvisning till ”en tid när termen ’evangelikal’ är öppen för vem som helst” och uppropet att ”hans röst behöver höras.” För de av oss som är intresserade av Bibelns profetior ger ett sådant uttalande oss anledning att vara uppmärksamma. Du förstår, en gång i tiden var en evangelikal en person som hade en djup vördnad för och tillit till Skriften. Vidare måste den personen tro att den enda vägen till himlen var att acceptera det offer som Jesus Kristus gjorde på korset för våra synder, och att helvetet var en verklig plats där de förlorade skulle tillbringa evigheten.

Det gäller inte idag! Som McLaren så tydligt fastställer är definitionen på vad det betyder att vara en evangelikal nu ”öppen för vem som helst.”

Jag har läst ett antal av Campolos böcker och lyssnat på hans budskap. Ja, Campolo är ett perfekt exempel på en som påverkar sinnen och producerar ”en ny typ av kristen”. Jag ska citera Campolo på en del punkter så att du ska kunna undersöka hans idéer i jämförelse med vad Bibeln lär.

Som vi kommer att se är Jesajas ord väldigt passande när vi jämför vad Campolo säger med vad Gud sagt i Sitt Ord:

Se, mina tankar är icke era tankar, och era vägar är icke mina vägar, säger HERREN. Nej, så mycket som himmelen är högre än jorden, så mycket är ock mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än edra tankar. [3]

 

Brev till Timoteus av vår tid

Tony Campolo har skrivit en ny bok med titeln Letters to a Young Evangelical (Brev till en ung evangelikal). Campolo jämställer breven han skrev för denna bok med breven som skrevs till Timoteus som finns i Bibeln. Paulus brev var inspirerade av den Helige Ande. Hur är det med Campolos brev? Var de inspirerade?

Campolo inleder Letters to a Young Evangelical (Brev till en ung evangelikal) på följande sätt:

Att skriva brev till unga kristna är inte något nytt. För nästan tjugo århundraden sedan gjorde aposteln Paulus det. Han skrev till Timoteus, sin skyddsling, med förhoppningen att hans brev skulle vägleda denna nyss flygfärdiga kristna missionär och inspirera honom till att förstå sin potential som evangelist och församlingsledare. Paulus epistlar har kommit ner till oss som en del av Nya testamentet och de är fullspäckade med bra teologi och visa råd. [4]

Visst, det som Campolo påstod är sant. Första och Andra Timoteusböckerna är fullpackade med sanning och insikt. Paulus inspirerade brev har skänkt gudomliga riktlinjer för livet ända sedan orden skrevs ner. Men Campolo tycks föreslå att tiden kommit för att Bibeln ska revideras och att ytterligare ord behöver skrivas för att uppdatera ungdomen av idag. Som han säger:

Paulus ville att Timoteus skulle utveckla de typerna av andliga discipliner som skulle fostra honom till kristen mognad. Genom att imitera Paulus kommer jag att rikta breven i denna bok till en uppdiktad ung evangelikal vid namn Timoteus. [5]

Campolos uttalande att han ska “imitera” Paulus genom att skriva brev till “en uppdiktad ung evangelikal vid namn Timoteus” bör undersökas noggrant. Vad skulle hända om Campolo skulle främja idéer och trossatser som han hävdar kommer att bygga andlig disciplin men dessa idéer och trossatser är främmande för Skriften? Vad skulle hända om unga människor läser breven som är skrivna av Campolo och anser hans ord vara jämbördiga med Paulus ord?

Kommer du ihåg vad Bibeln säger oss om äkta tro? Tro kommer av att höra Guds Ord. Om en aningslös ung människa skulle uppfatta Campolos ord och jämställa dem med Guds Ord, skulle det inte finnas en potential för denna unga människa att bedras?

Aposteln Paulus skrev sina brev under den Helige Andes inspiration. Dessa brev är del av Skriftens kanon. Paulus ord är exakta, sanna och sanktionerade av Universums Gud. Borde inte orden skrivna av en man som har som agenda att liberalisera kristendomen ge upphov till en del oro?

Dessutom varnar orden som Paulus skrev till Timoteus oss för individer som skulle uppträda – särskilt i ändens tid – och förkasta sund lära genom att presentera idéer som skulle leda människor vilse. Lägg noga märke till vad Paulus säger:

Predika ordet, träd upp i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa, förmana med allt tålamod och med undervisning i alla stycken. Ty den tid kommer, då de icke längre ska fördra den sunda läran, utan efter sina egna begärelser ska samla åt sig lärare hoptals, alltefter som det kliar dem i öronen, en tid då de ska vända sina öron från sanningen, och i stället vända sig till fabler. [6]

 

Att komma till Kristus på Campolo-sätt

De flesta kristna kan berätta för dig om det ögonblick när de för första gången mötte Jesus Kristus på ett personligt sätt. Att vara pånyttfödd är en händelse som man kan minnas mycket klart. Tony Campolo säger att hans personliga möte började när han upptäckte Kristus genom en övning känd som ”kontemplativ bön.” Fastän detta inte återfinns i Bibeln är denna ritual med kontemplativ bön en pelare i österländsk mysticism.

I sin bok Letters to a Young Evangelical (Brev till en ung evangelikal) delar Campolo sitt eget personliga vittnesbörd i ett kapitel kallat “Evangelium enligt oss”. Han börjar kapitlet så här:

Som du kanske vet fattar de flesta evangelikaler vid en tidpunkt ett beslut att förtrösta på Jesus för frälsning och tar ställning för att bli den sorts människa han vill att vi ska vara. [7]

Några sidor senare i detta kapitel presenterar Campolo detaljerna av sin omvändelseerfarenhet. Han börjar med att uttala:

När jag var pojke och växte upp i ett grannskap med lägre medelklass i West Philadelphia hoppades min mamma, som konverterat från en katolsk immigrantfamilj till evangelikal kristendom, att jag skulle få en sådan där dramatisk ”pånyttfödd”-upplevelse. Det var det sätt som hon kommit in i en personlig relation med Kristus. Hon tog med mig för att lyssna på den ena evangelisten efter den andra, och bad att jag skulle gå fram till altaret och gå bort därifrån ”omvänd.” Men det fungerade aldrig för mig. Gång på gång gick jag ner för altargångarna medan människorna runt om mig sjöng ”överlåtelsesången”, men jag kände bara att ingenting hände med mig. Ett tag misströstade jag över om jag någonsin skulle bli ”frälst”. Det tog mig ganska lång tid att förstå att komma in i en personlig relation med Kristus händer inte alltid på det sättet. [8]

Ja, det är verkligen sant att inte alla omvändelser upplevs genom att komma till Kristus vid ett evangelistiskt korståg. Men det är viktigt att noga beakta hur Campolo beskriver sin personliga omvändelseupplevelse, särskilt i ljuset av Skriften. Senare i samma kapitel skrev han:

I mitt fall har intimitet med Kristus gradvis utvecklats under åren, främst genom det som katoliker kallar ”kontemplativ bön.” Varje morgon, så snart som jag vaknar, tar jag tid till – ibland så länge som en halvtimme – att koncentrera mig på Jesus. Jag säger hans namn gång på gång för att driva bort de 101 sakerna som börjar skräpa ner mitt sinne i samma minut som jag öppnar ögonen. Jesus är mitt mantra, som några skulle säga. [9]

Jag har sökt igenom Skriften! Du kan göra det också. Kontemplativ bön och att använda namnet Jesus som ett ”mantra” finns bara inte där. Faktum är att idén att använda et mantra (det är att tanklöst repetera ett ord gång på gång) används av buddhister och hinduer i deras försökt att fokusera på det andliga riket och kontakta högre varelser som Bibeln kallar demoner.

 “Pånyttfödd” genom kontemplativ bön

Tony Campolo hävdar att han blev pånyttfödd genom denna övning som kallas kontemplativ bön. Han uppmuntrar sina unga läsare att komma närmare Kristus genom att anamma denna ritual. Kontemplativ bön blir mer och mer populär inom rörelsen Den framväxande kyrkan. Är det bibliskt?

Tony Campolog säger att han använder “Jesus” som ett “mantra” för att rensa sitt sinne och komma in i ett förändrat tillstånd av medvetande. Denna mystiska erfarenhet kallar han den ”tunna platsen”. Citat från hans bok:

Det ständiga repeterandet av hans namn rensar mitt huvud på allt utom medvetandet av hans närvaro. Genom att tvinga tillbaka alla andra angelägenheter kan jag skapa vad de forntida keltiska kristna kallade ”den tunna platsen”. Den tunna platsen är det andliga tillståndet i vilket separationen mellan självet och Gud blir så tunn att Gud kan bryta igenom och innesluta själen. [10]

Kom ihåg att Campolo förklarade att Letters to a Young Evangelical (Brev till en ung evangelikal) var ett försök att imitera aposteln Paulus genom att erbjuda råd till en ung evangelikal kristen vid namn Timoteus. Men det är uppenbart att Campolos idéer inte är grundade på Paulus undervisning. De motsäger faktiskt vad Paulus skrev.

I ett annat brev skrivet av Campolo med titeln “Att bli förverkligade kristna”, ges vidare instruktioner vad gäller hur man får en pånyttfödelseupplevelse genom att utöva kontemplativ bön. Han säger:

Jag lärde mig om detta sätt att få en pånyttfödelseupplevelse genom att läsa katolska mystiker, särskilt The Spiritual Exercises of Ignatius Loyola (Ignatius Loyolas andliga övningar). Ignatius, grundare av Jesuitordern, var en gång i tiden soldat och det var bara när han tillbringade en längre tid i en sjukhusbädd, återhämtande sig från en krigsskada, som hans hjärta och sinne fokuserade på Gud. Som de flesta katolska mystikerna utvecklade han en brinnande önskan att få uppleva en ”enhet” med Gud. Så småningom kom han dithän att han kände en intensiv längtan efter den sorts andlig renhet som han trodde skulle göra det möjligt för honom att uppleva fullheten av Guds närvaro inombords. [11]

Campolos övertygelse att du kan bli pånyttfödd genom att uppleva en ”enhet med Gud” när du anammar grundaren av Jesuitordern Ignatius Loyolas undervisning är befängd. Den enda anledningen till att Jesuiterna grundades av Loyola, vilket kan dokumenteras, var med syftet att föra tillbaka de avskilda bröderna (de som lämnat katolicismen) till den romerskkatolska kyrkan, genom vilka försåtliga medel som helst som kunde behövas. Hur kan Campolo, som hävdar att han är en evangelikal kristen, göra ett sådant uttalande?

Men det kommer mer! Campolo fortsätter genom att hylla den romerskkatolska kyrkan och dess undervisning:

Efter reformationen lämnade vi protestanter kvar mycket som var problematiskt med romersk katolicism från 1400-talet. Jag är övertygad om att vi lämnade kvar alltför mycket. Metoderna för bön som sådana som Ignatius använde sig av har blivit dyrbara för mig. Med hjälp av några katolska helgon har mitt böneliv fördjupats. [12]

Mitt fall är avslutat. Tony Campolo må hävda att han är en evangelikal kristen, men fakta talar högt och tydligt. De mystiska New Age-övningarna som han främjar är närmare knutna till buddism, hinduism och katolicism än till biblisk kristendom. Bibeln är tydlig med att den enda vägen till att bli pånyttfödd är att ångra sina synder och erkänna Jesus Kristus. De demoners läror som Paulus varnade Timoteus för skulle främjas i kristendomens namn i ändens tid är på gång.

Se upp. Jesus kommer snart!

 


 

[1] Tony Campolo, Speaking My Mind: The Radical Evangelical Prophet Tackles the Tough Issues Christians are Afraid to Face, W. Publishing Group, (en division av Thomas Nelson Publishing), Nashville, bakre omslaget

[2] Ibid.

[3] Jes 55:8-9

[4] Tony Campolo, Letters to a Young Evangelical, Basic Books, New York, s. 1

[5] Ibid. s. 2

[6] 2 Tim 4:2-4

[7] Tony Campolo, Letters to a Young Evangelical, s. 20

[8] Ibid. s. 25

[9] Ibid. s. 26

[10] Ibid.

[11] Ibid., s. 30

[12] Ibid., s. 31

Understand The Times is an independent non-profit organization in Canada and the United States.
Understand The Times is not affiliated or dependent upon any other organization or denomination.
Understand The Times is accountable to a board of directors in the United States and Canada
and accountable, first of all, to Jesus Christ and His word.

 

Fair Use Notice


Home | Contact The Ministry | Goals And Objectives | Statement Of Faith
 Tract Booklets | Books | DVDs | Commentary By Roger Oakland
Internet Bible SchoolLet There Be Light | Creation Gallery
Bryce Homes Myanmar | Bryce Homes Kenya | Bryce Homes Philippines | Bryce Homes South Africa
Bryce Homes Mexico | Exposing The Emerging Church | Support Bryce Homes | Support UTT
Bryce Homes International | Internet Church | God's Word For Today |  Search This Site
 | UTT Spanish Site